สำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวง ICT
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
ระบบนำเสนอข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่
แนะนำสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม
แผนที่ของจังหวัดนครปฐม
แผนที่ความยากจนจังหวัดนครปฐม
มาตรฐานการจัดทำรายงานสถิติ
เวปไซด์ส่วนราชการในจังหวัด
เว็บไซด์ ๗๖ จังหวัด
เว็บไซด์ สนง.สถิติ ๗๖ จังหวัด
สาระน่ารู้เกี่ยวกับสถิติ
สืบค้นตารางสถิติ
เว็บจังหวัดนครปฐม
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2557ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ (27/02/57)

รวมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2556 ณ.ลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
คลิ๊กเพื่อแสดงรายละเอียด


กิจกรรมและงานพิธี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี
คลิ๊กเพื่อแสดงรายละเอียด

อ่านข่าวอื่นๆ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2557
 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2557
 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนธันวาคม 2556
 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนพฤศจิกายน 2556
 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนตุลาคม 2556
 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนสิงหาคม 2556
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2556
 ข่าวกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2556
 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน 2556
ข้อมูลที่ท่านสนใจมากที่สุด
การจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรม ต่าง ๆ
18%
การสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6%
การจัดทำสำมะโนประชากร และการเคหะ
13%
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
23%
การสำรวจสภาวะเศรฐกิจสังคมของครัวเรือน
13%
การสำรวจความคิดเห็นต่าง ๆ ของประชาชน
9%
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานทางภูมิศาสตร์
17%
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมของเรามุ่งมั่นในการพัฒนาข้อมูลให้มีคุณภาพตรงความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลอยู่เสมอ???????หากท่านมีข้อติชมหรือข้อสงสัยต่างๆสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่สมุดเยียมของเรา ขอบคุณครับ